LÆRERVEJLEDNING

Hvis du er underviser i 3. – 6. klassetrin og gerne vil introducere dine elever for arkitektur, er du havnet det helt rigtige sted.
Arkitektens Værktøjskasse – Grundformerne er udviklet til brug indefor et tværfagligt forløb, blandt andet indenfor fagene: Matematik, historie, billedkunst, natur/teknik.

Hvis du er underviser af voksne udlændinge, er bogen også velegnet, da samtlige illustrationer i bogen er hentet fra dansk arkitekturhistorie og sproget er forholdsvis let tilgængeligt.

Arkitektens Værktøjskasse – Grundformerne er en introduktion til de tre grundformer: rund, trekant og firkant. Disse former er helt grundlæggende, når man skal forstå, hvad arkitektur består af.

Bogen er bygget op, så der er:

  • Mange eksempler på dansk arkitektur
  • Undersøgelser af formen, både gennem egne fotos i nærmiljøet
  • fund af genstande
  • surf på nettet efter gode eksempler
  • Forskellige konstruktionsopgaver med formene, så hver grundform læres at kende på mange måder.

Bogen afsluttes med en kombinationsøvelse, hvor alle de ting eleverne har fabrikeret og indsamlet, kombineres til en model af et byrum. Den kan eleverne så fotografere og sende ind til os, hvorefter vi vil uploade det på bogens site.
Læs mere om UPLOADS.

ANVENDELSE
Arkitektur dækker et bredt felt. Det omfatter både matematik, geografi, historie, samfundsfag, dansk og natur/teknik, det har mange berøringsflader, som ikke kan dækkes gennem et enkelt fag.

Arkitektens Værktøjskasse – Grundformerne er velegnet til tværfagligt emnearbejde i grundskolens 3. – 6. klassetrin.
Bogens mål er at give værktøjer til at se og genkende grundformerne i hverdagen, samt at øge evnen til rumlig og kreativ tænkning.

Bogen er bygget op så den kan bruges til en temauge, en ugentlig arkitekturdag eller andet. Der er mange muligheder for brug af bogen i undervisningsøjemed.
Optimalt vil være mindst 3 sammenhængende lektioner/dag.

Vi kan være behjælpelige med at udvikle et undervisningsforløb.

ARBEJDET MED BOGEN

Allermest lærer man, når man selv får ideen, videreudvikler og forfiner den frem til et endeligt produkt.

Opgaverne i bogen kan løses i grupper, men også enkeltvis.
Eleverne opdeles i tre grupper, hvor der er taget hensyn til gruppedynamikken.
Hver gruppe skal gennemgå en form og løse alle opgaverne.
Der er både inspirationsopgaver, hvor internettet bruges meget, og mere praktiske opgaver, former skal findes, konstrueres og bygges.

KOMBINATIONSOPGAVEN er afslutningen på arbejdet med bogen.
Her er det tanken at alle de byggede former kombineres og bruges til at bygge et byrum.
Fotos og beskrivelse af byrummet indsendes og uploades her på siden. Læs mere her.

 

En matematiklærers udtalelse:
Jeg har læst bogen igennem. Der er mange gode opgaver, der vil passe godt på et forløb om geometri på mellemtrinet. Jeg kunne godt forestille mig at bruge den i min 4.klasse. Bogens opgaver inspirerer til at arbejde på tværs af fagene. Jeg ser for mig, at man kunne lave et tværfagligt forløb med historie, natur/teknik, billedkunst og matematik. Bogen vil være god at bruge som introduktion til geometri. Bogen lægger op til undersøgende arbejde og kan også bruges som oplæg til en projektorienteret undervisning hvor eleverne i grupper arbejder med de forskellige former og fremlægger. Mange af opgaverne er lette at gå til, og kræver ikke mange materialer. Det er rigtig godt. Opgaverne er tydeligt forklaret, og eleverne kan selv gå i gang med dem efter en kort introduktion.

Link til Materialeplatformen

“ARKITEKTHJÆLP” I UNDERVISNINGEN

Når I skal arbejde med bogen, kan det være en fordel at få arkitekthjælp udefra til undervisningen.

Arkitekter og lærere ser verden forskelligt.
Det kan være en fordel for eleverne, at en udefrakommende, med en ny og anderledes måde at gøre tingene på, står for undervisningsforløbet.
Nye muligheder kan åbne sig, og eleverne løsnes fra fastlåste eller normale reaktionsmønstre. Dette kan give adgang til helt nye sider i eleverne, hvis lærerne forholder sig lidt i baggrunden og er opmærksomme på nye sider af eleverne, der kan komme frem.
Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde lærer og kunstner imellem, da eleverne til stadighed vil søge at aflæse læreren for, hvordan det går, og om de er på rette spor.
Læreren vil kunne hjælpe de elever, der ikke kan klare en ustruktureret hverdag.
Nogle elever vil have stor glæde af og udvikle sig gennem en anden tilgang, mens andre mere tryghedssøgende, vil blive udfordret mere end de kan tåle. I de tilfælde er det vigtigt, at den daglige lærer er der til at samle op og eventuelt foreslå andre måder og tilgange til at løse projektet på.

Som noget nyt, har Huskunstnerordningen inkluderet arkitektur som en kunstart, og arkitekturprojekter kan bevilges støtte på lige fod med andre kunstarter.

Det er en oplagt mulighed for et undervisningsforløb med ”Arkitektens Værktøjskasse – Grundformerne”, da skoler igennem denne ordning kan indgå samarbejde med en arkitekt og få finansieret en stor del af forløbet.

Kontakt os for at høre mere om et samarbejde.


Køb Arkitektens Værktøjskasse – Grundformerne HER for KUN 137,50 kr inkl moms.