KIG IND

Kig ind i Arkitekens Værktøjskasse – Grundformerne.

Forside 20150204 jpg

Du kan se noget af bogen i fuldt opslag og få en idé om hvad det hele er for noget.
Hvis du har spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Opbygning
Bogen er opdelt i tre hovedafsnit, som hver omhandler en grundform.

Hvert afsnit er opdelt som følger:
1. del er en introduktion af den enkelte form. Hvor den findes i naturen, og grundformens geometri.
2. del viser eksempler på kendt og mindre kendt dansk arkitektur, hvor grundformen tydeligt er den primære form.
3. del består af opgaver, hvor der arbejdes videre med grundformen. Opgaverne lægger op til bedre forståelse af formen, og ikke mindst til at tænke rumligt og kreativt.

Sidste afsnit, Kombinationsopgaven, er en øvelse hvor alt det lærte kombineres i en model.

Forside Kig ind

Arkitektens Værktøjskasse -Grundformerne – s1-15

Bagside - Arkitektens Værktøjskasse

FAKTAARK Grundformerne 2015 high


Køb Arkitektens Værktøjskasse – Grundformerne HER for KUN 137,50 kr inkl moms.